Baca Dumanı Arıtma ve Isı Geri Kazanım Sistemi

Kumaş boyahanelerinde uygulanan termofikse (özellikle ön fikse) ve kurutma işlemleri sırasında ram makinelerinin egzoz bacalarından atmosfere atılan dumanın içinde bol miktarda yağ zerrecikleri ve zararlı tozlar bulunur.
Bu yanmış yağ ve tozlardan kaynaklı yoğun bir koku şikayeti oluşmaktadır.
Bu işlem sırasında kumaşın cinsine bağlı olarak bacadan atılan yağ miktarı da değişkenlik göstermektedir. 
Üretiminizi yaparken karbon ayak izinizi azaltmak ve aynı zamanda bacadan attığınız kayıp enerjinizi işletmeye geri kazandırmak temizlenebilir filtre tipi sistemimiz sayesinde mümkün.
Bu sistemde atık hava soğutulduktan sonra elektrostatik filtreler (ESP) aracılığıyla yağ zerrecikleri ayrıştırılarak drenaj kanallarından sistem dışına taşınır ve bir haznede biriktirilir. 
Ekonomik değeri olan bu yağlar çevre bakanlığından toplama iznini almış firmalar tarafından satın alınmaktadır, ayrıca atık havanın sahip olduğu ısı sıcak su olarak işletmeye geri kazandırılmaktadır. 
Çıkan yağın satılması ve ısı geri kazanımı sistemin işletmeye sağladığı ticari yararlar olarak sayılabilir.